Politica de resurse umane GEFCO România

 șLumea este în continuă transformare și prin urmare, în contextul economic actual, este esențial ca sfera profesională să se alinieze ritmului acestei transformări. În acest context, GEFCO își propune ca strategia de Resurse Umane să se axeze pe acele acțiuni care să susțină dezvoltarea business-ului și implicit a oamenilor ce sunt parte din acest proces. 

Astfel, promovăm valorile companiei la nivel de excelență și standarde înalte, INTEGRITATEA fiind centrul tuturor acțiunilor iar TRANSPARENȚA modalitatea de realizare a acestora. 

Dezvoltarea competențelor angajaților prin implementarea unor programe de formare profesională axate în special pe COOPERARE este o componentă importantă deoarece credem cu tărie că singura cale spre succes o reprezintă gândirea cooperantă, lărgirea granițelor, deschiderea către colaborare și inovare.

GâNDIREA POZITIVĂ este cel puțin la fel de importantă ca oricare din expunerile de mai sus pentru că dorim să promovăm starea de bine într-un mediu de lucru sănătos și sigur.

De cele mai multe ori suntem tentați să alegem calea cea mai scurtă și comfortabilă în cadrul deciziilor pe care le luăm, însă pentru a ține pasul cu trasformările lumii în care activăm din punct de vedere profesional recomandăm cu tărie adoptarea unei gândiri pozitive bazată pe încredere. Este unicul mod în care putem elimina barierele de comunicare și limitarea oportunităților de cunoaștere și dezvoltare.

 Voltaire spunea: “The most important decision you make is to be in a good mood”.

Dacă vă regăsiți în filozofia de lucru GEFCO, vă invităm să aplicați la recruitment.romania@gefco.net