POLITICA NOASTRĂ DE RESURSE UMANE

Grupul GEFCO şi-a propus să îşi demonstreze valoarea prin serviciile pe care le oferă în întreaga lume. Priorităţile grupului sunt reprezentate de integrarea cu succes a angajaţilor şi îndrumarea acestora către o carieră de succes, respectând în acelaşi timp codurile de etică şi politica de responsabilitate.

1/ Avantajele prezenţei noastre pe plan internaţional

Cu cele 41 de filiale în întreaga lume, dorim să ne consolidăm prezenţa la nivel internaţional şi să ne dezvoltăm experienţa logistică în sectoarele care înregistrează creşteri însemnate.

Pentru a îndeplini aceste obiective, ne bazăm pe experienţa personalului nostru şi căutăm în permanenţă să angajăm cei mai pricepuţi angajaţi în sectoarele de afaceri importante.

Cerinţele pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a lucra în străinătate

 • Cunoaşterea la nivel avansat a uneia sau mai multor limbi străine
 • Experienţă specializată în domeniul logisticii
 • Cunoştinţe de informatică

 

2/ Dezvoltarea dumneavoastră personală este prioritatea noastră

Dezvoltarea competenţelor şi a potenţialului angajaţilor noştri la orice nivel, în toate domeniile noastre de activitate, este o cerinţă importantă pentru extinderea grupului nostru.

Indiferent de filiala GEFCO în care lucraţi,  vă garantăm că veţi primi acelaşi nivel de pregătire şi aceleaşi informaţii.

Evoluţia dumneavoastră personală contribuie la succesul Grupului. Datorită faptului că cerinţele producătorilor noştri sunt în continuă creştere, ne luăm angajamentul să vă îmbunătăţim periodic cunoştinţele, pentru a fi pregătit(ă) să faceţi faţă noilor provocări din domeniul nostru.

Veţi beneficia de sprijin continuu pe toată durata contractului dumneavoastră, prin intermediul programului nostru de pregătire interdisciplinară. De exemplu:

 • Negocierea
 • Managementul proiectelor
 • Managementul echipelor
 • Securitatea
 • Sistemele informatice
 • Limbile străine

 

3/ La GEFCO, sănătatea şi securitatea sunt premise obligatorii pentru normele de muncă zilnice

Ceea ce distinge GEFCO în lumea logisticii este cultura responsabilităţii formată de experienţa noastră în domeniu. Spiritul de echipă al Grupului contribuie la adoptarea şi propagarea valorilor şi principiilor noastre etice pe tot cuprinsul globului.

 

Condiţiile noastre de lucru pe teren sunt create astfel încât să garanteze siguranţa şi sănătatea dumneavoastră. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, GEFCO lucrează în strânsă colaborare cu partenerii sociali.

În 2010, am întocmit politica noastră de management al riscurilor ocupaţionale prin adoptarea unui sistem de management al securităţii (SMST – Safety Management SysTem). În această abordare sunt implicaţi managerii, angajaţii şi subcontractorii: toate părţile interesate ale Grupului conştientizează riscurile şi învaţă cum să îşi asigure propria siguranţă şi să nu îi pună în pericol pe cei din jur.

4/ Angajarea persoanelor cu handicap: o dovadă a faptului că preferăm diversitatea

Avem convingerea că diversitatea este o sursă majoră de bogăţie socială şi competitivitate. Prin urmare, facem tot posibilul să atingem acest ideal printr-un proces de recrutare, instruire şi construire a unei cariere prin care le oferim, şanse egale tuturor candidaţilor, fără discriminare.

Ducem o politică proactivă pentru a promova integrarea angajaţilor cu handicap şi siguranţa acestora la locul de muncă prin creşterea gradului de conştientizare şi organizarea campaniilor de instruire pentru toţi managerii şi angajaţii.

Iată câteva exemple de acţiuni întreprinse de Grupul GEFCO:

 • În Franţa, semnarea unui acord privind angajarea persoanelor cu handicap în anul 2008. Angajarea persoanelor cu handicap, al căror număr creşte constant, reprezintă patru procente din forţa de muncă actuală;
 • Creşterea gradului de conştientizare a managerilor privind integrarea angajaţilor cu handicap în cadrul filialei GEFCO din Argentina;
 • Încheierea unui parteneriat între filiala GEFCO din Republica Cehă şi un producător de mobilier de birou care angajează persoane cu handicap;
 • Colaborarea filialei GEFCO din Germania cu guvernul pentru utilizarea echipamentelor de lucru sau de protecţie adaptate (de exemplu, scaune ergonomice).

 

5/ Respectăm egalitatea profesională dintre femei şi bărbaţi

 • Încurajarea formării echipelor mixte în sectoarele de activitate, garantarea veniturilor egale, şanse egale de promovare în aceleaşi condiţii pentru bărbaţi şi femei,
 • Şi garantarea participării fără discriminare la programele de pregătire profesională sunt de maximă importanţă pentru GEFCO