Accesibilitate

Newsletter ianuarie 2017

04 ianuarie 2017

Noul Cod Vamal al Uniunii Europene introduce statutul de Operator Economic Autorizat, pentru a consolida securitatea deplasării de mărfuri în regiune. De asemenea, urmărește și un alt scop: trecerea de la declarațiile pe hârtie la declarațiile complet electronice, până în anul 2020.

Imaginea ofițerului vamal cu un teanc de formulare în mână, direcționând colete și ștampilând manual cererile, este acum de domeniul trecutului. Prin noul Cod Vamal Comunitar (UCC - Union Customs Code), care a intrat în vigoare la data de 1 mai 2016, Uniunea Europeană întreprinde reforme profunde pentru a facilita comerțul cu restul mapamondului. "Înlocuirea legislației învechite și procedurale, datând din 1992, a devenit necesară, " remarcă Ives Taelman, Director Activități Vamale și Fiscale GEFCO.

Siguranță sporită și securitate prin statutul de Operator Economic Autorizat

Noul cod UE accentuează securitatea deplasării mărfurilor prin introducerea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO - Authorized Economic Operator). De la momentul atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, securitatea a devenit o preocupare majoră pentru Organizația Mondială a Vămilor, care a implementat în 2005 standardul SAFE, pentru a preveni actele teroriste care ar putea profita de rutele comerciale internaționale tradiționale. În scopul sporirii eficienței, standardele SAFE au condus la crearea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO) în anul 2008. Cu toate acestea, avantajele  aduse companiilor industriale și operatorilor au rămas neclare.

Prin noul Cod Vamal, Uniunea Europeană a făcut ca statutul AEO să fie necesar pentru extinderea internațională. Posesorii autorizați beneficiază de numeroase prevederi care le facilitează procedurile vamale și le permit dobândirea accelerată a autorizație, reduc garanția multilaterală care acoperă dările vamale, primesc notificări ale verificărilor vamale asupra mărfii și își pot alege postul vamal pentru efectuarea acestor verificări. “Pentru a primi statutul de AEO, noile criterii de certificare vor înăspri cerințele: agenții de implementare trebuie să își demonstreze aptitudinile și experiența", explică Ives Taelman. În schimbul avantajelor oferite de statutul său, operatorul economic autorizat trebuie să furnizeze mai multe informații în fiecare etapă a procesului logistic. Acest lucru face posibilă îmbunătățirea urmăririi mărfurilor, în special în transportul aerian și naval.

Partajare