Accesibilitate

Factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG)

Strategia de sustenabilitate a GEFCO se concentrează în jurul a patru piloni cheie, susținuți de 8 angajamente legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD) și 22 de obiective susținute de indicatori de performanță concreți pentru a ne atinge țintele până în 2030.  

Abordarea noastră se bazează pe inițiativele existente, eficientizează toate acțiunile și ne oferă o cale clară pentru a încorpora ESG în strategia globală a companiei. Astfel, ne asigurăm că avem un impact ESG măsurabil care va sprijini GEFCO în atingerea obiectivelor sale.

Pilonul 1: Acționăm ca un cetățean corporativ

Ne îndeplinim datoria de a menține cele mai înalte standarde de conduită și etică în afaceri. GEFCO intenționează să fie exemplar în domenii precum anticorupția, concurența, protecția datelor, drepturile omului și guvernanța, așa cum cer legislația și publicul larg. Acest lucru este deosebit de important în condițiile în care preocupările legate de gestionarea corectă a datelor și de riscul de securitate cibernetică sunt în prim-plan. 

Pilonul 2: Asigurarea unor parteneriate durabile  

Pe măsură ce partenerii și clienții solicită din ce în ce mai mult fluxuri comerciale mai ecologice și soluții ecologice pentru lanțul de aprovizionare, GEFCO se angajează să răspundă în mod flexibil la prioritățile în schimbare ale acestora și să îi ajute să deblocheze beneficii dincolo de cele financiare, inclusiv să își îndeplinească propriile obiective ESG și de sustenabilitate. Vom acționa împreună cu furnizorii noștri, vom fi transparenți în ceea ce privește așteptările noastre și îi vom sprijini să își atingă obiectivele.  

Pilonul 3: Reducerea amprentei noastre asupra mediului

GEFCO își asumă angajamente clare și ambițioase care ne vor face lideri în domeniul nostru de activitate în ceea ce privește reducerea amprentei noastre de mediu. Planul nostru de decarbonizare va permite GEFCO să conducă progresul în sectorul nostru: până în 2030, ne propunem să reducem cu 40% emisiile scop 1 și 2, iar emisiile scop 3 cu 30%. Obiectivele noastre au fost stabilite în conformitate cu Acordul de la Paris și ne-am angajat să respectăm SBTi (inițiativa obiectivului bazat pe știință). 

Pilonul 4: Dezvoltarea și protejarea oamenilor noștri 

Oamenii sunt prioritatea noastră. Angajamentul nostru continuu față de sănătate și siguranță în cadrul operațiunilor noastre și amploarea sporită a formării oferite angajaților noștri ne permit să construim împreună compania GEFCO de mâine.

 

Țelurile de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite

Organizația Națiunilor Unite a  definit 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Fiecare dintre acestea include obiective specifice care trebuie atinse până în 2030, cum ar fi reducerea accidentelor rutiere, dezvoltarea educației, promovarea egalității de gen, combaterea corupției, combaterea schimbărilor climatice și promovarea unei energii mai puțin poluante.

GEFCO a selectat 7 ODD-uri prioritare pentru a le urmări în cadrul activităților sale.

Angajamente externe și recunoaștere

ESG-Environmental, Social and Governance

2021

Descarcă

ESG-Environmental, Social and Governance

2020

Descarcă

ESG-Environmental, Social and Governance

2019

Descarcă

Anti-corruption guidelines

GEFCO's Ethics & Compliance Program

GEFCO is committed to being an exemplary company in the area of ethics and compliance. As a signatory to the United Nation Global Compact since 2010, GEFCO has a zero-tolerance policy towards corruption.

Descarcă

Partajare